Organisatie Stichting Vocallis

Bestuur:
De heer Reg van Loo, voorzitter
De heer Frank Petit, secretaris
Mevrouw Ineke Griede, bestuurslid en hospitality
Barbara Notermans, bestuurslid

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd, wel kan jaarlijks een beperkte onkosten- en vrijwilligersvergoeding worden toegekend.*

Directie:
Gert Geluk, artistiek directeur
Jo Zinken, zakelijk directeur

Organisatie:
Artistiek directeur: Gert Geluk
Ondersteuning voor programmering door klankbordgroep. Deze bestaat uit deskundige adviseurs uit het werkgebied.
Ambassadeurs dragen zorg voor het uitdragen en promoten van Internationaal Festival Vocallis.

Klankbordgroep:
Wouter Bergenhuizen
Jac van den Bogaard
Daphne Dumoulin
Rob Mennen
Edouard Rasquin
Frank Steijns
Paul Voncken
Rob Waltmans

Werkgroep educatie:
Gert Geluk
Ghislaine Mommer
Edith Rutten

Productieleider:
Hans Cuypers
René Lentink, ondersteuning en video

Masterclass organisatie:
Abigail Richards
Jo Zinken

Vormgeving:
Marieke Riedijk

Contactgegevens:
Rue d’Aubel 7
4852 Hombourg, België

E-mail:
info@festivalvocallis.nl

Bankgegevens Stichting Vocallis:
IBAN: NL95 RABO 014 344 2430
BIC: RABONL2U

KVK nummer:
34176883

RSIN:
811717410

*werkelijk gemaakte kosten kunnen wel vergoed worden.

 

Bestuurprofiel nieuw
Bestuursreglement
Het directie profiel
Directiereglement
ANBI formulier 2020 - d.d. oktober 2021
Jaarverslag Stichting Vocallis boekjaar 2020 - d.d. oktober 2021
Jaarverslag Stichting Vocallis boekjaar 2019 - d.d. juli 2020
Verkorte Jaarrekening Stichting Vocallis boekjaar 2017 - d.d. augustus 2018
Verkorte Jaarrekening Stichting Vocallis boekjaar 2018 - d.d. augustus 2019
Rooster van Aftreden & Overzicht nevenfuncties Bestuur Stichting Vocallis - d.d. augustus 2018
Beleidsplan - meerjarenplan 2017- 2021
Statuten stichting Vocallis
Jaarstukken 2021