Orgelkring Vrangendael/Sittard organiseert in samenwerking met Festival Vocallis het Batailleconcert.
Dit concert is onderdeel van het totaalprogramma van HIS 2018 (Historische Impuls Sittard) – het 775 jarig bestaan van de Stad Sittard.

Datum van het concert: zaterdag 10 november 2018, 15.00 uur.
Plaats van handeling: Kerk van Vrangendael, Hemelsley 240, Sittard.

Claudia Couwenberg (sopraan)
Dit concert wordt verzorgd door Anja Hendrikx (organiste) en Claudia Couwenberg (zang) en valt samen met het weekend van de Limburgse Geschiedenis. Dit alles mede in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. Er is geen toegangsprijs, wel de aanbeveling van een vrije gift.