Vrijdag 21 oktober 15.00 uur
Stadhuis Maastricht
Vrije gave t.b.v. Kinderonderzoekfonds Limburg

Frank Steijns, carillon

Concert met werken gekozen vanuit het thema van het Festival ‘de kracht van muziek’
door stadsbeiaardier Frank Steijns.

Frank Steijns studeerde viool, muziektheorie en orkestdirectie aan het Lemmensinstituut in Leuven. Daarnaast volgde hij de opleiding tot beiaardier aan de Koninklijke Beiardschool in Mechelen. Hij is stadsbeiaardier van Maastricht, Heerlen en Weert. Daarnaast speelt hij viool in het Johann Strauss Orkest van André Rieu met wie hij een tiental werken componeerde en op cd uitbracht. Als beiaardier maakt Steijns concertreizen over de hele wereld. In zijn vrije tijd is hij bestuurslid van Cultura Mosa en het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest. Verder is hij artistiek adviseur van Internationaal Festival Vocallis. Exclusief
Maximaal zes personen kunnen met Frank mee klimmen naar het topje van het stadhuis. U kunt dit bijzondere concert dus op hoogte live beleven in de toren van het stadhuis!

Al naar gelang uw krachtige ervaring mag u een vrije gave geven, die ten goede komt aan het Kinderonderzoekfonds Limburg (www.kinderonderzoekfondslimburg.nl), als bijdrage aan het project ‘Klimmen voor Kinderen’.

Mocht u niet willen klimmen, dan mag u natuurlijk toch een bijdrage storten:
Rekeningnummer (IBAN):
NL64 INGB 0657 5494 52

Kinder onderzoekfonds Limburg is als onderdeel van Health Foundation Limburg door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

“Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan worden maar waarover niet gezwegen kan worden. – Victor Hugo