Organisatie Stichting Vocallis

 

Bestuur:
De heer Reg van Loo, voorzitter
De heer Kees de Jong, penningmeester
De heer Frank Petit, secretaris
Mevrouw Ineke Griede, bestuurslid en hospitality

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd, wel kan jaarlijks
een beperkte onkosten- en vrijwilligersvergoeding worden toegekend.*

 

Directie:
Gert Geluk, artistiek directeur
Jo Zinken, zakelijk directeur

 

Organisatie:
Programmering: Gert Geluk, ondersteund door klankbordgroep.
De klankbordgroep bestaat uit deskundige adviseurs uit het werkgebied.
Ambassadeurs dragen zorg voor het uitdragen en promoten van Festival Vocallis.

 

Klankbordgroep:
Nancy Deusings
Rob Mennen
Edouard Rasquin
Frank Steijns
Paul Voncken
Rob Waltmans

 

Werkgroep educatie:
Gert Geluk
Ghislaine Mommer
Edith Rutten


Productieleider:

Hans Cuypers 
René Lentink, ondersteuning

 

Masterclass organisatie:
Ghislaine Mommer
Abigail Richards
Jo Zinken

 

Vormgeving:
Marieke Riedijk

 

Contactgegevens:
Rue d’Aubel 7
4852 Hombourg, België

 

E-mail:
info@festivalvocallis.nl

 

Bankgegevens Stichting Vocallis:
IBAN: NL95 RABO 014 344 2430
BIC: RABONL2U

 

KVK nummer:
34176883

 

RSIN:
811717410

 

*werkelijk gemaakte kosten kunnen wel vergoed worden.

 

Bestuurprofiel nieuw
Bestuursreglement
Het directie profiel
Directiereglement
ANBI formulier 2020 - d.d. oktober 2021
Jaarverslag Stichting Vocallis boekjaar 2020 - d.d. oktober 2021
Jaarverslag Stichting Vocallis boekjaar 2019 - d.d. juli 2020
Verkorte Jaarrekening Stichting Vocallis boekjaar 2017 - d.d. augustus 2018
Verkorte Jaarrekening Stichting Vocallis boekjaar 2018 - d.d. augustus 2019
Rooster van Aftreden & Overzicht nevenfuncties Bestuur Stichting Vocallis - d.d. augustus 2018
Beleidsplan - meerjarenplan 2017- 2021
Statuten stichting Vocallis