Organisatie Stichting Vocallis

 

Bestuur:
Saskia van der Laak, voorzitter
Kees de Jong, penningmeester
Gert Geluk, programmeur
Bert Brounts, lid

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd, wel kan jaarlijks
een beperkte onkosten- en vrijwilligersvergoeding worden toegekend.*

Directie:
Jo Zinken, zakelijk directeur

Raad van Advies:
Jacques Giesen
Maria van der Hoeven
Reg van Loo

Organisatie:
Programmering: Gert Geluk, ondersteund door klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit deskundige adviseurs uit het werkgebied.
Ambassadeurs dragen zorg voor het uitdragen en promoten van Festival Vocallis.

Educatieve werkgroep:
Ghislaine Mommer
Karlijn van Noppen
Stella Franssen

Productieleider:
Hans Cuypers

Masterclass organisatie:
Math Dirks
Hans Cuypers

Communicatie en Marketing:
Marc Vossen

Vormgeving:
Marieke Riedijk

Contactgegevens:
Rue d’Aubel 7
4852 Hombourg, België

Email:
info@festivalvocallis.nl

KVK nummer:
34176883

RSIN:
811717410

*werkelijk gemaakte kosten kunnen wel vergoed worden.

Verkorte Jaarrekening Stichting Vocallis boekjaar 2017 - d.d. augustus 2018
Rooster van Aftreden & Overzicht nevenfuncties Bestuur Stichting Vocallis - d.d. augustus 2018
Beleidsplan - meerjarenplan 2017- 2021
Bestuursreglement
Bijlage 1 van bestuursreglement
Bijlage 2 van bestuursreglement
Bijlage 3 van bestuursreglement
Profielschets bestuur
Statuten stichting Vocallis