Organisatie Stichting Vocallis

 

Bestuur:
Saskia van der Laak, voorzitter
Kees de Jong, penningmeester
Bert Brounts, secretaris / marketing en communicatie

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd, wel kan jaarlijks
een beperkte onkosten- en vrijwilligersvergoeding worden toegekend.*

 

Directie:
Jo Zinken, zakelijk directeur
Gert Geluk, artistiek directeur
 

Raad van Advies:
Jacques Giesen
Maria van der Hoeven
Reg van Loo
 

Organisatie:
Programmering: Gert Geluk, ondersteund door klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit deskundige adviseurs uit het werkgebied.
Ambassadeurs dragen zorg voor het uitdragen en promoten van Festival Vocallis.
 

Educatieve werkgroep:
Karlijn van Noppen
Stella Franssen
 

Productieleider:
Hans Cuypers
 

Masterclass organisatie:
Math Dirks
Hans Cuypers
 

Communicatie en Marketing:
Marc Vossen
 

Vormgeving:
Marieke Riedijk
 

Contactgegevens:
Rue d’Aubel 7
4852 Hombourg, België

Email:
info@festivalvocallis.nl

KVK nummer:
34176883

RSIN:
811717410

*werkelijk gemaakte kosten kunnen wel vergoed worden.

Verkorte Jaarrekening Stichting Vocallis boekjaar 2018 - d.d. augustus 2019
Verkorte Jaarrekening Stichting Vocallis boekjaar 2017 - d.d. augustus 2018
Rooster van Aftreden & Overzicht nevenfuncties Bestuur Stichting Vocallis - d.d. augustus 2018
Beleidsplan - meerjarenplan 2017- 2021
Bestuursreglement

Bijlage 1 van bestuursreglement

Bijlage 2 van bestuursreglement

Bijlage 3 van bestuursreglement

Profielschets bestuur

Statuten stichting Vocallis