Organisatie Stichting Vocallis

 

Bestuur:
De heer Reg van Loo, voorzitter
De heer Kees de Jong, penningmeester
De heer Frank Petit, secretaris
Mevrouw Ineke Griede, bestuurslid en hospitality
Mevrouw Jacqueline Munnichs-Magnée, bestuurslid

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd, wel kan jaarlijks
een beperkte onkosten- en vrijwilligersvergoeding worden toegekend.*

 

Directie:
Gert Geluk, artistiek directeur
Jo Zinken, zakelijk directeur

 

Organisatie:
Programmering: Gert Geluk, ondersteund door klankbordgroep.
De klankbordgroep bestaat uit deskundige adviseurs uit het werkgebied.
Ambassadeurs dragen zorg voor het uitdragen en promoten van Festival Vocallis.

 

Klankbordgroep:
Nancy Deusings
Rob Mennen
Edouard Rasquin
Frank Steijns
Paul Voncken
Rob Waltmans

 

Werkgroep educatie:
Gert Geluk
Ghislaine Mommer
Edith Rutten 


Productieleider:

Hans Cuypers

 

Techniek:
Peter van Kempen

 

Masterclass organisatie:
Ghislaine Mommer
Abigail Richards
Jo Zinken

 

Communicatie en Marketing:
Marc Vossen

 

Vormgeving:
Marieke Riedijk

 

Contactgegevens:
Rue d’Aubel 7
4852 Hombourg, België

 

E-mail:
info@festivalvocallis.nl

 

Bankgegevens Stichting Vocallis:
IBAN: NL95 RABO 014 344 2430
BIC: RABONL2U

 

KVK nummer:
34176883

 

RSIN:
811717410

 

*werkelijk gemaakte kosten kunnen wel vergoed worden.

 

Jaarverslag Stichting Vocallis boekjaar 2020 - d.d. oktober 2021
ANBI formulier 2020 - d.d. oktober 2021
Jaarverslag Stichting Vocallis boekjaar 2019 - d.d. juli 2020
Verkorte Jaarrekening Stichting Vocallis boekjaar 2018 - d.d. augustus 2019
Verkorte Jaarrekening Stichting Vocallis boekjaar 2017 - d.d. augustus 2018
Rooster van Aftreden & Overzicht nevenfuncties Bestuur Stichting Vocallis - d.d. augustus 2018
Beleidsplan - meerjarenplan 2017- 2021
Bestuursreglement
Bijlage 1 van bestuursreglement
Bijlage 2 van bestuursreglement
Bijlage 3 van bestuursreglement
Profielschets bestuur
Statuten stichting Vocallis