Organisatie Stichting Vocallis

 

 Bestuur: Gert Geluk  – Voorzitter a.i. en Secretaris
  René Imkamp – Penningmeester
Aat Klompenhouwer – Lid
Kees de Jong – Lid
  De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.
 Directie: Jo Zinken, zakelijk directeur
Raad van Advies: Jacques Giesen
Maria van der Hoeven
Reg van Loo
Kantooradres:  Rue d´Aubel 7
4852 Hombourg (B)
 KVK-Nummer: 34176883
RSIN: 811717410
E-mail: info@festivalvocallis.nl
Organisatie: Programmering: Gert Geluk, ondersteund door klankbordgroep.
De klankbordgroep bestaat uit deskundige adviseurs uit het werkgebied. Ambassadeurs dragen zorg voor het uitdragen en promoten van festival Vocallis.
Educatieve werkgroep:
Marijk Greweldinger
Ghislaine Mommer
Karlijn van Noppen
 Productieleider:   Hans Cuypers
Marketing en PR:  Annemiek Groen

 

 

Beleidsplan - meerjarenplan 2017- 2021
Bestuursreglement
Bijlage 1 van bestuursreglement
Bijlage 2 van bestuursreglement
Bijlage 3 van bestuursreglement
Profielschets bestuur
Statuten stichting Vocallis