Organisatie Stichting Vocallis

 

Bestuur:
De heer Reg van Loo, voorzitter
Mevrouw Ineke Griede
Mevrouw Jacqueline Munnichs-Magnée
De heer Kees de Jong
 

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd, wel kan jaarlijks
een beperkte onkosten- en vrijwilligersvergoeding worden toegekend.*

 

Directie:
Jo Zinken, zakelijk directeur
Gert Geluk, artistiek directeur
 

Raad van Advies:
Jacques Giesen
Maria van der Hoeven
 

Organisatie:
Programmering: Gert Geluk, ondersteund door klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit deskundige adviseurs uit het werkgebied.
Ambassadeurs dragen zorg voor het uitdragen en promoten van Festival Vocallis.
 

Klankbordgroep:
Frank Steijns
Paul Voncken
Rob Waltmans
Edouard Rasquin
 

Werkgroep educatie:
Marijk Greweldinger
Gert Geluk
 

Productieleider:
Hans Cuypers
 

Masterclass organisatie:
Gert Geluk
Hans Cuypers
 

Communicatie en Marketing:
Marc Vossen
 

Vormgeving:
Marieke Riedijk
 

Contactgegevens:
Rue d’Aubel 7
4852 Hombourg, België
 

Email:
info@festivalvocallis.nl

KVK nummer:
34176883

RSIN:
811717410
 

*werkelijk gemaakte kosten kunnen wel vergoed worden.

Verkorte Jaarrekening Stichting Vocallis boekjaar 2018 - d.d. augustus 2019
Verkorte Jaarrekening Stichting Vocallis boekjaar 2017 - d.d. augustus 2018
Rooster van Aftreden & Overzicht nevenfuncties Bestuur Stichting Vocallis - d.d. augustus 2018
Beleidsplan - meerjarenplan 2017- 2021
Bestuursreglement
Bijlage 1 van bestuursreglement
Bijlage 2 van bestuursreglement
Bijlage 3 van bestuursreglement
Profielschets bestuur
Statuten stichting Vocallis