Festival Vocallis vond 5 jaar geleden zijn oorsprong in de gemeente Vaals. In deze periode heeft het hoogwaardige, meerdaagse festival een weliswaar kleine, maar trouwe schare van bezoekers uit de Euregio aan zich weten te binden. Jonge, voor het grote publiek, onbekende klassieke zangers/zangeressen kregen een podium aangeboden, werden bijgeschaafd in de Masterclasses. Daarnaast vonden vele memorabele concerten plaats in verschillende plaatsen en theaters van Zuid- Limburg.

Na deze beginperiode heeft de Stichting Vocallis stappen ondernomen om, door het schrijven en uitvoeren van een nieuw 5-jarenplan 2017-2021 met de nodige verbeterpunten, tot een concept te komen dat moet leiden tot een grotere, maar ook bredere publieke belangstelling. De gemeente Vaals ziet het plan als een belangrijke volgende stap in de doorontwikkeling van Vocallis.

Dat de artistieke invulling een nieuwe ontwikkeling zal gaan doormaken, vergroot de diversiteit van het programma en zal leiden tot nieuwe invalshoeken van waaruit de zangkunst benaderd kan worden. Dat betekent ook het uitbreiden van de samenwerking met verschillende organisaties. Om dit alles te kunnen realiseren is blijvende en hernieuwde steun van externe partijen  onontbeerlijk.
De gemeente Vaals zal zeker het Festival Vocallis financieel en faciliterend blijven ondersteunen en spreekt de hoop uit dat ook de Provincie, andere gemeenten, stichtingen, sponsors en liefhebbers zich als Vrienden van Festival Vocallis zullen opstellen.

drs. Reg van Loo
Burgemeester Vaals