Historie

In 2012 vond in Vaals de eerste editie plaats van Festival Vocallis. Op initiatief van Roger Braun werd het Festival opgezet en georganiseerd door hemzelf als artistiek leider, en Jo Zinken als zakelijk leider. Na een interne evaluatie over inhoud, samenwerking en maatschappelijk belang van het Festival, heeft de organisatie in 2017 afscheid genomen van Roger Braun.

 

Niet alleen de artistieke invulling en programmering zijn vanaf 2017 danig veranderd, ook de organisatie als geheel. Gestoeld op een eerste vijfjarenplan 2017-2021 – geschreven door artistiek leider Gert Geluk – met een visie op een succesvolle toekomst, waarbij de stem centraal staat en het Festival is geworteld in zijn omgeving. Naast het centraal staande Festival spelen educatie en talentontwikkeling een belangrijke rol. Kernwoorden zijn vanaf 2017: Verwondering, Ontmoeting en Beleving.

 

Doordat steeds meer musici uit geheel Europa worden uitgenodigd en wordt samengewerkt met organisaties uit de Euregio is in 2019 de naam van het Festival aangepast in: Internationaal Festival Vocallis.

 

In 2021 vindt de 10e editie plaats van Internationaal Festival Vocallis. Directie en bestuur zijn doende om het tweede vijfjarenplan 2022-2027 inhoud en vorm te geven.