Donderdag 25 oktober tot en met zondag 28 oktober beleeft de Masterclass Liedduo’s zijn 8e editie.
De Masterclass wordt verzorgd door Jard van Nes (zang) en Marien van Nieukerken (piano).
Festival thema dit jaar: Oorlog, Vrede, Vrijheid.

De Masterclass is dagelijks van 12.30 tot 22.00 uur.

Als afsluiting vindt er een presentatieconcert plaats op zondag 28 oktober om 20.00 uur in Kunst- en Cultuurcentrum De Kopermolen in Vaals. Dan wordt tevens de befaamde Vocallis Liedprijs uitgereikt.

Als docenten zijn aangetrokken de alt Jard van Nes en pianist Marien van Nieukerken. Zij zullen aandacht geven aan zowel de zang- als de pianopartij.

Aanmelding Masterclass
Deze openbare Internationale Masterclass is bedoeld voor (pre-)professionele Liedduo’s. Kandidaten kunnen zich inschrijven door een curriculum vitae (cv) van genoten opleidingen, aangevuld met een actuele geluidsopname en een recente foto per mail te sturen aan: masterclass@festivalvocallis.nl. Aanmeldingen dienen uiterlijk 15 september 2018 ontvangen te zijn.

Geluidsopname en verplicht repertoire
De geluidsopname dient twee liederen te bevatten. De Liedduo’s kunnen een programma samenstellen van 5 liederen. Op grond van de geluidsopname beslissen Jard van Nes/ Marien van Nieukerken i.s.m. met zanger Math Dirks en hoboïst Hans Cuypers over toelating tot de Masterclass. De deelnemers worden uiterlijk 29 september geïnformeerd.

Accommodatie
De deelnemers aan de Masterclass kunnen, indien gewenst, worden ondergebracht in Landal Greenpark te Vaals. De kosten hiertoe bedragen € 20,- per persoon per nacht.

Kosten
De kosten voor deelname aan de Masterclass bedragen € 195,- per deelnemer. inclusief koffie en thee. Deelnemers dienen de deelnamekosten over te maken voor 10 oktober 2018. Indien de deelnamekosten niet tijdig zijn ontvangen vervalt de toelating en wordt de aanmelding automatisch geannuleerd.

Overig
De cursisten worden geacht de gehele dag aanwezig te zijn bij de Masterclass.

De Masterclass vindt plaats in Kunst- en Cultuurcentrum De Kopermolen in Vaals met uitzondering van de eerste dag, deze vindt plaats in het Conservatorium Maastricht. Inbegrepen in de deelnamekosten is koffie en thee.

Achtergrond en aanpak
Voor jonge zangers en hun begeleiders is het van doorslaggevend belang om in ontwikkeling te blijven na afloop van hun professionele studie. De Masterclass voorziet daarin. Deze voor het publiek toegankelijke interpretatiecursus is nadrukkelijk bestemd voor liedduo’s en behandelt zanger en begeleider als een onlosmakelijke eenheid. Een dergelijke benadering is van belang, gelet op de dikwijls eenzijdige aandacht voor de vocale aspecten van het liedvak. In het klassieke lied smelten de muzikale en poëtische gedachten van de componist en tekstdichter samen, en wel in die zin dat de componist in zijn lied ook zijn interpretatie van het gedicht weergeeft.

Om hier een optimale interpretatie aan te kunnen geven is een eerste vereiste dat de beide musici hun verbeeldingskracht ontwikkelen. Daarom stimuleren de docenten Jard van Nes en Marien van Nieukerken bij de zangers en pianisten het voorstellingsvermogen; verbeelding stelt de zanger immers in staat om uitdrukking te geven aan de thematiek van de liedtekst, aan een fijnzinnige uiting van emoties en aan taalnuances. Zij besteden aandacht aan het verschil in stemgebruik (veelkleurigheid in de stem), klemtonen, expressie, emotie en lichaamstaal, in relatie tot de verschillende tekstbelevingen. (Ook tonen zij aan dat een pianist een zanger kan stimuleren ; door impulsen te geven of soms juist door tegengestelde kleuren aan te brengen). Een pianist/liedbegeleider heeft dezelfde kwaliteiten en eigenschappen nodig en vertaalt deze in zijn spel. Taalgevoel en gevoel voor harmonie en kleur zijn voor een liedpianist vereisten.

Het respect waarmee de docenten van deze Masterclass de liedkunst tegemoet treden zal waarneembaar zijn tijdens hun podiumoverleg met de liedduo’s. Hun kennis van de liederen van o.a. Duparc, Ravel, Debussy, Chausson, Chaminade etc. verleent de Masterclass bij voorbaat een bijzonder karakter.