Masterclass

Nederlands:

Masterclass Internationaal Festival Vocallis.

Ook tijdens de jubileumeditie – 10e jaar – van het Internationaal
Festival Vocallis is een masterclass opgenomen in het programma. De
masterclass is bestemd voor liedduo’s. Zang staat centraal tijdens het
festival en derhalve biedt de masterclass toegang voor zangeressen en
zangers. Liefst met pianobegeleiding, maar indien dat niet mogelijk is,
zal de organisatie hiervoor zorgdragen. De masterclass vindt plaats
gedurende 4 dagen en wordt afgesloten met een presentatieconcert,
waarbij de Vocallis Liedprijs zal worden uitgereikt aan het meest
belovende duo, c.q. zangeres-zanger. De data zijn 1 t/m 4 november en de
masterclass vindt plaats van 09.30 uur tot 17.00 uur. Masters voor 2021
zijn Ingeborg Danz en Ulrich Eisenlohr. De masterclass is open en
toegankelijk voor publiek en vindt plaats in de Kopermolen te Vaals.

Aangezien de componist Diepenbrock dit jaar centraal staat binnen de
thematiek – LIEFDE – van het festival, moeten de deelnemers minimaal 2
werken van genoemde componist in hun repertoire opnemen. De deelnemers
worden geworven bij de conservatoria in België, Duitsland, Nederland en
Oostenrijk. Een speciale werkgroep is belast met de realisatie van de
masterclass en deze werkgroep bestaat uit Abigail Richards, Ghislaine
Mommer en Jo Zinken.

Verdere informatie over de masterclass, maar ook over het festival zelf
is te vinden op onze website: www.festivalvocallis.nl

Ook kunt u bij vragen terecht bij Jo Zinken, zakelijk leider van het
festival. Email: info@festivalvocallis.nl

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en misschien ziet u
mogelijkheden de betreffende masterclass onder de aandacht te brengen
binnen uw netwerk.

Hartelijke groeten,

Bestuur en directie van stichting Vocallis.

Deutsch:

Masterclass Internationales Festival Vocallis.

Im Programm des diesjährigen Internationalen Festivals Vocallis ist
wiederum ein Meisterkurs aufgenommen. Dieser Meisterkurs ist bestimmt
für Liedduos. Gesang steht zentral während das Festival und ist der Kurs
zugänglich für Sängerinnen und Sänger. Bevorzugt mit Klavierbegleitung.
Sollte dies nicht möglich sein, organisiert die Organisation dies. Der
Meisterkurs findet während 4 Tagen statt – 1. – 4. November -, täglich
von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr und wird beendet mit einem
Präsentationskonzert, wobei der Vocallis Liedpreis ausgereicht wird. Der
Meisterkurs wird geleitet von Ingeborg Danz und Ulrich Eisenlohr. Weil
der Komponist Diepenbrock dieses Jahr zentral steht im Festival, müssten
die Teilnehmer minimal 2 Werke von diesem Komponist im Repertoire
aufnehmen.

Mehr Informationen über den Meisterkurs, so wie über das Festival, ist
zu finden auf der Website: www.festivalvocallis.nl

Bei Fragen können Sie sich wenden an Herrn Jo Zinken, geschäftsführender
Direktor des Festivals – info@festivalvocallis.nl

Wir hoffen Sie hiermit genügend informiert zu haben und vielleicht sehen
Sie Möglichkeiten den Meisterkurs unter der Andacht Ihres Netzwerkes zu
bringen.

Herzliche Grüsse,

Vorstand und Direktion Stiftung Vocallis.