VRIEND van Internationaal Festival Vocallis

Hoe word ik vriend van Internationaal Festival Vocallis?

Internationaal Festival Vocallis heeft als doel om duurzaam talentontwikkeling op het gebied van klassieke zang- en liedkunst te stimuleren, van projecten rond zingen op basis- en middelbare scholen, en van amateur tot toptalent, die daarbij ondersteuning krijgen door internationaal gerenommeerde zangers en musici.

Internationaal Festival Vocallis is geheel afhankelijk van giften en donaties en kan mede door uw steun haar doelstelling verwezenlijken. Dat doet u in de eerste plaats door onze voorstellingen en cursussen te bezoeken, maar er zijn ook andere mogelijkheden om het festival te steunen.

 

Wat zijn de mogelijkheden? Tegenprestatie
1. Begunstiger vanaf € 19 p.j. Regelmatig ontvangen van de nieuwsbrief Vocallis   
2. Vriend vanaf € 49 p.j. Uitnodiging 2 personen voor Laureatenconcert
3. Donateur vanaf € 99 p.j. Uitnodiging 2 personen voor ontvangst bij openingsconcert. Tevens vermelding op website
4.  Partner vanaf € 250 p.j. Uitnodiging voor 2 personen en passende ontvangsten voor openingsconcert en 2 andere concerten van het festival   
5. Beschermer vanaf € 500 p.j. Passe-partout en passende ontvangsten voor alle concerten van het festival

 

Deze mensen gingen u voor:

Beschermers 2020:
M. Darley


Partners 2020:

L. Schunck


Donateurs 2020:

M. Besselink
M. Nijsten
M. Darley
L. Schunck
M – Facts


Vrienden 2020:

P. Wolters
J. Kempen
P. Voncken
M. Waltmans-Pennings


Begunstigers 2020:

F. Budé
J. Cremers

 

U wordt Vriend van Vocallis door uw bijdrage over te maken op ons bankrekeningnummer bij de Rabobank, onder vermelding van ‘Donatie Vocallis’:

IBAN: NL95RABO0143442430
BIC: RABONL2U
Wij zullen vervolgens contact met u opnemen.

 

Stichting Vocallis is een door de Belastingdienst erkende ANBI – instelling. Daardoor kunnen donateurs genieten van speciale aftrekmogelijkheden.

Donateurs van een culturele ANBI instelling binnen Nederland genieten vanaf 2012 een fiscaal voordeel, omdat voor donateurs een extra giftenaftrek geldt. Giften aan een culturele ANBI instelling zijn voor 1,25 maal het bedrag van de gift aftrekbaar (multiplier).

 

Voor bedrijven: Word sponsor en profiteer van onze ANBI status
Met name voor bedrijven is het gunstig een financiële bijdrage te leveren aan Internationaal Festival Vocallis. Dit omdat Stichting Vocallis, organisator van het festival, een culturele ANBI status heeft toegewezen gekregen van de Belastingdienst. Dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling en giften aan een dergelijke ANBI instelling zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Bedrijven kunnen 1,5 maal het bedrag van de schenking aftrekken.

Wij willen graag in een persoonlijk onderhoud specifieke mogelijkheden van een sponsoring op maat met u bespreken. Stichting Vocallis biedt daartoe volop mogelijkheden.

 

Tenslotte
Donateurs en/of bedrijven die minimaal € 99,00 schenken zullen na ontvangst van het bedrag een bericht van ontvangst van deze schenking ontvangen van de penningmeester van de stichting, zodat de gift/donatie kan worden aangetoond voor het geval de Belastingdienst daarom vraagt.

Uw belastingconsulent kan u uiteraard over de specifieke voorwaarden van giftenaftrek nader informeren.